BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"prevent diseases" — Słownik kolokacji angielskich

prevent diseases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapobiegnij chorobom
  1. prevent czasownik + disease rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They learn to give parents information on how to prevent disease in the home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo