"urge women" — Słownik kolokacji angielskich

urge women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety pragnienia
  1. urge czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I now must speak out," she said, urging women not to be cowed by fear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo