"advise women" — Słownik kolokacji angielskich

advise women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradź kobietom
  1. advise czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She also advised women not to sleep with their boyfriends 'for the first five dates'.

    Podobne kolokacje: