BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"that woman" — Słownik kolokacji angielskich

that woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ta kobieta
  1. that przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And perhaps he would say to himself: Who is that woman?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo