"from the woman" — Słownik kolokacji angielskich

from the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: from women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od kobiety
  1. from przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The last of the eight also came from an old woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo