"woman staggers" — Słownik kolokacji angielskich

woman staggers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwiejne kroki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + stagger czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A blonde young woman staggered into view from the shattered office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo