BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"feature a woman" — Słownik kolokacji angielskich

feature a woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj kobietę
  1. feature czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was significant that the Democrats featured three women to talk about these issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo