"feature a woman" — Słownik kolokacji angielskich

feature a woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj kobietę
  1. feature czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She is, after all, the only woman featured in the film.

    Podobne kolokacje: