"on Women" — Słownik kolokacji angielskich

on Women kolokacja
Popularniejsza odmiana: on women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na Kobiety
  1. on przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These are very different in terms of their effect on women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo