"woman hastens" — Słownik kolokacji angielskich

woman hastens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przyśpiesza
  1. woman rzeczownik + hasten czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The young woman hastened to meet him.

    Podobne kolokacje: