"woman follows" — Słownik kolokacji angielskich

woman follows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta następuje
  1. woman rzeczownik + follow czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He got out of the car, and the woman followed him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo