"woman draws" — Słownik kolokacji angielskich

woman draws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta rysuje
  1. woman rzeczownik + draw czasownik
    Silna kolokacja

    Only women or horses could draw them away, but neither for long.

    Podobne kolokacje: