"ageing woman" — Słownik kolokacji angielskich

ageing woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starzejąca się kobieta
  1. ageing przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Maybridge, who had only seen her at a distance before, attributed it to the natural lethargy of an ageing woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo