"woman rising" — Słownik kolokacji angielskich

woman rising kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman rises
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powstanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + rise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other women rose quickly and looked at one another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo