"woman painter" — Słownik kolokacji angielskich

woman painter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malarka
  1. woman rzeczownik + painter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She is considered an important woman painter of 20th century India.

    Podobne kolokacje: