"woman moves" — Słownik kolokacji angielskich

woman moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta rusza się
  1. woman rzeczownik + move czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the first time, the woman on the bed moved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo