"biblical woman" — Słownik kolokacji angielskich

biblical woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biblijna kobieta
  1. biblical przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Makin's strongest argument comes in the following long section of the essay in which she catalogues mythological, legendary, biblical, historical and contemporary women, women who were writers, artists, moral heroines and mothers (Myers 1985:181).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo