"woman crowds" — Słownik kolokacji angielskich

woman crowds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + crowd czasownik
    Luźna kolokacja

    Men, women and children from the surrounding villages crowd around the surgeries.

    Podobne kolokacje: