"woman waddles" — Słownik kolokacji angielskich

woman waddles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kacze chody dla kobiet
  1. woman rzeczownik + waddle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman waddled toward the stairs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo