"woman travels" — Słownik kolokacji angielskich

woman travels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta podróżuje
  1. woman rzeczownik + travel czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    For women travel not save when led by their children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo