"from the women" — Słownik kolokacji angielskich

from the women kolokacja
Popularniejsza odmiana: from women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od kobiet
  1. from przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The last of the eight also came from an old woman.

    Podobne kolokacje: