"woman retreats" — Słownik kolokacji angielskich

woman retreats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycofania się dla kobiet
  1. woman rzeczownik + retreat czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman was retreating from him, shaking her head as if to say: don't tell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo