"woman plunges" — Słownik kolokacji angielskich

woman plunges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zagłębia
  1. woman rzeczownik + plunge czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They went to the nearby river, and the women stripped and plunged in, desperate to get clean again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo