"woman rolls" — Słownik kolokacji angielskich

woman rolls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + roll czasownik
    Luźna kolokacja

    The old woman rolled her eyes and laughed again.

    Podobne kolokacje: