"woman races" — Słownik kolokacji angielskich

woman races kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścigi dla kobiet
  1. woman rzeczownik + race czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women raced across the clearing as the men disappeared among the trees upon the opposite side.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo