"woman casts" — Słownik kolokacji angielskich

woman casts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta roni
  1. woman rzeczownik + cast czasownik
    Luźna kolokacja

    Some women cast a glamour by instinct, with no training at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo