"upon women" — Słownik kolokacji angielskich

upon women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na kobiety
  1. upon przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There's never been a greater statement of the conditions forced upon women in this country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo