"senior woman" — Słownik kolokacji angielskich

senior woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starsza kobieta
  1. senior przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She also happened to be the senior woman on board.

    Podobne kolokacje: