"inexperienced woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedoświadczona kobieta
  1. inexperienced przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "SO you and your men could not kill one man and an inexperienced woman?"

    Podobne kolokacje: