"Woman walks" — Słownik kolokacji angielskich

Woman walks kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman walks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta chodzi
  1. woman rzeczownik + walk czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few minutes later, another woman walked through the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo