"fifty-year-old woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pięćdziesięciolatka
  1. fifty-year-old przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I got a smile off Maureen at reception, a huge, fifty-year-old woman who had a liking for tent-sized flowery dresses, and a face like a bulldog with constipation.

    Podobne kolokacje:

podobne do "fifty-year-old woman" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fifty-year-old woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
rzeczownik