"woman surveys" — Słownik kolokacji angielskich

woman surveys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania dla kobiet
  1. woman rzeczownik + survey czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At a corner table, two petite women survey the scene.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo