"with another woman" — Słownik kolokacji angielskich

with another woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: with women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z inną kobietą
  1. with przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has very little experience with women, if any at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo