"woman lifts" — Słownik kolokacji angielskich

woman lifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): windy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + lift czasownik
    Zwykła kolokacja

    The old woman lifted one arm from under the sheet.

    Podobne kolokacje: