"over several women" — Słownik kolokacji angielskich

over several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: over women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad kilkoma kobietami
  1. over przyimek + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On any given day our services support over 1,600 women and children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo