"woman ranging" — Słownik kolokacji angielskich

woman ranging kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmowanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + range czasownik
    Luźna kolokacja

    The women range in age from the 20's through 60's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo