"aged woman" — Słownik kolokacji angielskich

aged woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta w wieku
  1. aged przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In all this, women, usually middle aged, continue to play the major part.

    Podobne kolokacje: