"woman ranges" — Słownik kolokacji angielskich

woman ranges kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman ranging
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakresy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + range czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women range in age from the 20's through 60's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo