"woman blows" — Słownik kolokacji angielskich

woman blows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzenia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + blow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman blew me away; leave it at that.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo