"woman stalks" — Słownik kolokacji angielskich

woman stalks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łodygi dla kobiet
  1. woman rzeczownik + stalk czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A million American women and 400,000 men stalked each year, according to a new Federal study.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo