"feature several women" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka kobiet
  1. feature czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was significant that the Democrats featured three women to talk about these issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo