"without Women" — Słownik kolokacji angielskich

without Women kolokacja
Popularniejsza odmiana: without women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez Kobiet
  1. without przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was better off without such women in his life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo