"woman walking" — Słownik kolokacji angielskich

woman walking kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman walks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spacerowanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + walk czasownik
    Silna kolokacja

    A few minutes later, another woman walked through the door.

    Podobne kolokacje: