"ancient woman" — Słownik kolokacji angielskich

ancient woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiekowa kobieta
  1. ancient przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Jennings thought something about them looked very old, as if a small ancient woman was sitting there wearing a little girl's skin.

    Podobne kolokacje: