"woman trails" — Słownik kolokacji angielskich

woman trails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szlaki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + trail czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two hundred women, children and old men trailed behind, throwing a cloud of dust that could be seen for seven miles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo