"woman retires" — Słownik kolokacji angielskich

woman retires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przechodzi na emeryturę
  1. woman rzeczownik + retire czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But I believe women still retire at 60, men at 65?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo