"woman ascends" — Słownik kolokacji angielskich

woman ascends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wspina się
  1. woman rzeczownik + ascend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The white-haired woman ascended lightly behind him; soon they stood together, looking down at the battle of Mithil Stonedown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo