KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current przymiotnik

current + rzeczownik
Kolokacji: 997
current system • current location • current level • current issue • current law • current event • current situation • current rate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. current issue = aktualna kwestia, bieżąca kwestia current issue
5. current law = bieżące prawo current law
7. current situation = obecna sytuacja, bieżąca sytuacja, aktualna sytuacja current situation
8. current rate = kurs dnia, stawka bieżąca current rate
  • Most would say around the current rate of 5.5 percent.
  • "At the current rate of development, we have less than 10 years left."
  • If you look at the last five years, current rates are not bad.
  • And he can't keep up production at its current rate.
  • They would last for 90 years at the current rate of production.
  • That is a bit more than half the current rate.
  • We are told they will increase by 40% on current rates.
  • At the current rate of use, this would last about 40 years.
  • At the current rate, the job may not be finished until the 1990s.
  • The trial opened five months ago and, even at the current rate, could last three years.
10. current owner = obecny właściciel current owner
11. current form = bieżąca forma current form
21. current climate = obecny klimat current climate
22. current generation = obecna generacja current generation
23. current contract = obecna umowa current contract
27. current budget = obecny budżet current budget
30. current crop = obecna uprawa current crop
33. current incarnation = bieżąca inkarnacja current incarnation
34. current flow = przepływ prądu current flow
40. current theory = rozpowszechniona teoria current theory
41. current circumstance = obecna okoliczność current circumstance
45. current plan = bieżący plan current plan
49. current rule = Bieżąca zasada current rule
51. current format = obecny format current format
54. current market = obecny rynek current market
57. current round = obecna runda current round
61. current problem = aktualny problem current problem
62. current structure = obecna struktura current structure
63. current quarter = bieżący kwartał current quarter
64. current job = aktualna praca current job
65. current term = używany termin current term
66. current environment = aktualne środowisko current environment
69. current capacity = obecna pojemność current capacity
70. current legislation = obecne ustawodawstwo current legislation
76. current use = Obecne wykorzystanie current use
78. current campaign = obecna kampania current campaign
79. current interest = rynkowa stopa procentowa current interest
80. current activity = obecna działalność current activity
81. current size = obecna wielkość current size
83. current lineup = obecny lineup current lineup
88. current show = obecne widowisko current show
89. current season = bieżąca pora roku current season
90. current record = rekord bieżący current record
92. current role = obecna rola current role
93. current home = obecny dom current home
94. current manager = obecny kierownik current manager
95. current champion = obecny mistrz current champion
98. current team = obecny zespół current team
99. current work = aktualna praca current work
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 166
przysłówek + current
Kolokacji: 3
most current • completely current • longer current
current + przyimek
Kolokacji: 10
current in • current of • current with • current on • current through • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.