"current climate" — Słownik kolokacji angielskich

current climate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny klimat
  1. current przymiotnik + climate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But serious health care reform isn't on the table, and in the current political climate it probably can't be.