"current CEO" — Słownik kolokacji angielskich

current CEO kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny CEO
  1. current przymiotnik + CEO rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It also seems that the current CEO may be able to resist the demand to retire at 60.

    Podobne kolokacje: