"Current Mayor" — Słownik kolokacji angielskich

Current Mayor kolokacja
Popularniejsza odmiana: current mayor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny Burmistrz
  1. current przymiotnik + mayor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'm not sure any current mayor can take credit for that."

    Podobne kolokacje: